Slide background

Sprawdź ofertę

Obieg tekstu

 1. Tekst rozpoczyna swój obieg w momencie dostarczenia go Agencji Wydawniczej DKprint.
 2. Redaktor dysponuje, jak ma być zrobiona książka, jaki będzie jej układ. Poprawia błędy merytoryczne, językowe i stylistyczne => wykonuje adiustację merytoryczno-stylistyczną. Redaktor pracuje na materiale kompletnym. Autor powinien jednocześnie dostarczyć wersję elektroniczną i papierową. Muszą one być zgodne.
 3. W momencie opracowywania językowo-stylistycznego jednocześnie ustalamy koncepcję edytorską, czyli podejmujemy decyzje dotyczące formatu książki, rodzaju oprawy, rodzaju papieru itp. Następnie projektujemy książkę od strony typograficzno-graficznej, a więc wybieramy krój pisma, stopień pisma, wielkość marginesów itp. oraz projektujemy okładkę i strony tytułowe (jeśli projekt tego wymaga, kupujemy na okładkę rysunek lub zdjęcie u fotografa). Korzystamy z materiałów najwyższej jakości, stosujemy fonty wyprodukowane przez najbardziej renomowane firmy, między innymi Adobe, Linotype i URW. Kiedy wszystkie te etapy są zakończone, zamieniamy idee w postać materialną, czyli przystępujemy do składania i łamania książki (składamy i łamiemy w przystosowanych do tego typu pracy programach graficznych, co w połączeniu z pracą typografów o najwyższych kwalifikacjach daje rewelacyjną jakość składu).
 4. Konsultacje z Autorem. Autor musi zatwierdzić poprawki.
 5. Praca adiustowana trafia do fotoskładu.
 6. Po naniesieniu ewentualnych poprawek tekst jest łamany. Następnie oddajemy wydruki książki do korekty, czyli poprawiamy wszelkie ewentualne błędy ortograficzne, błędy literowe i błędy składu. Po naprowadzeniu korekty, kolejne wydruki odsyłamy do autora, aby ten wykonał korektę autorską.
 7. Druk z nośnika trafia do korekty autorskiej. Sprawdzić jeden raz to obowiązek Autora. Zmiany nie powinny być większe niż 5%. Jest to przywilej i obowiązek autora, na tym etapie akceptuje on ostatecznie postać książki.
 8. Dwie korekty wydawnicze. Podczas pierwszej Redaktor sprawdza czy tekst został prawidłowo złożony. Przy drugiej czy zostały naniesione poprawki Autora. Podczas trzeciej, kontrolnej Korektor może poprawić jedynie błąd ortograficzny.
 9. Czytanie errat (spis i sprostowanie omyłek zauważonych w wydrukowanej książce i załączonych do niej w formie wkładki lub wklejki; arkusz poprawek).
 10. Drukowanie tekstu w odbiciu lustrzanym na kalce.
 11. Sprawdzenie kalek czy druga korekta jest naniesiona.
 12. Druk na papierze.
 13. Akcja promocyjna wydanej publikacji.

Host: dkprint.pl
Użytkownik: pliki@dkprint.pl
Hasło: W celu uzyskania hasła proszę wysłać e-mail na adres biuro@dkprint.pl

507 549 020

biuro@dkprint.pl