Slide background

Sprawdź ofertę

Wykaz norm

PN-73/P-55009 Pisma drukarskie: klasyfikacja i metody określania cech strukturalnych pism łacińskich

PN-70/P-55010 Jednostki wielkości typograficznych

PN-90/P-55012 Pismo drukarskie: zasady ustalania wymiarów

PN-72/P-55020 Formaty gazet

PN-74/P-55021 Formaty książek, broszur i czasopism

PN-75/P-55022 Formaty kolumn książek, broszur i czasopism

PN-81/P-55025 Maszynopis wydawniczy książek, broszur i czasopism

PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej

PN-74/P-55141 Materiał zecerski do składania ręcznego: zasady podziału i charakterystyka techniczna

PN-64/P-55143 Stopnie materiału zecerskiego

PN-83/P-55366 Zasady składania tekstów w języku polskim

PN-78/N-01222/00 Kompozycja wydawnicza książki: postanowienia ogólne

PN-78/N-01222/01 Kompozycja wydawnicza książki: karty tytułowe (ze zmianami A1)

PN-78/N-01222/02 Kompozycja wydawnicza książki: materiały wprowadzające

PN-78/N-01222/03 Kompozycja wydawnicza książki: tekst główny

PN-78/N-01222/04 Kompozycja wydawnicza książki: materiały uzupełniające tekst główny

PN-78/N-01222/05 Kompozycja wydawnicza książki: materiały informacyjno-pomocnicze

PN-78/N-01222/06 Kompozycja wydawnicza książki: indeksy

PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza książki: bibliografia załącznikowa

PN-78/N-01222/08 Kompozycja wydawnicza książki: okładka i obwoluta

BN-76/7440-03 Zasady formowania kolumn książek, broszur i czasopism

BN-65/7440-04 Zasady składania wzorów chemicznych

BN-65/7440-05 Zasady składania wzorów matematycznych

BN-66/7440-06 Zasady składania i formowania tabel

BN-71/7401-03 Materiały i procesy wydawnicze: nazwy i określenia

BN-71/7401-04 Zecerstwo: nazwy i określenia

BN-77/7401-15 Pismo drukarskie: podstawowe nazwy i określenia

BN-86/7401-17 Skład fotograficzny: nazwy i określenia

BN-65/7442-04 Materiał zecerski: linia pisma

Host: dkprint.pl
Użytkownik: pliki@dkprint.pl
Hasło: W celu uzyskania hasła proszę wysłać e-mail na adres biuro@dkprint.pl

507 549 020

biuro@dkprint.pl