Slide background

Sprawdź ofertę

Redakcja

Oferujemy szeroki wachlarz usług językowych, gdyż poprawność językowa jest naszym priorytetem.  Jako nieliczni posiadamy otwarty dział Redakcji i Korekty, z którego można skorzystać bez przymusu dalszej realizacji zlecenia.

  • Redakcja językowa – sprawdzanie dzieła (tekstu) w zakresie weryfikacji logicznej, treściowej i językowej  (stylistyka, ortografia, interpunkcja, spójność całości), mający na celu nadanie mu ostatecznej, zakończonej formy i przygotowanie go do druku. Redakcja językowa ingeruje w wartość merytoryczną sprawdzanego dzieła  (tekstu).
  • Redakcja merytoryczna
  • Korekta – poprawianie błędów (literówki, ortografia, interpunkcja). Nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich lub w programach Microsoft Office Word w trybie rejestracji zmian lub Adobe Acrobat Professional. Korekta tekstu nie ingeruje w wartość merytoryczną sprawdzanego tekstu.
  • Korekta autorska- (1) korekta wykonywana przez autora; (2) odbitka korektorska przeznaczona dla autora.
  • Korekta techniczna – etap korekty, wykonywany w aspekcie techniczno-produkcyjnym, kontrolującym jakość wykonania składu.

 

Host: dkprint.pl
Użytkownik: pliki@dkprint.pl
Hasło: W celu uzyskania hasła proszę wysłać e-mail na adres biuro@dkprint.pl

507 549 020

biuro@dkprint.pl